Circogemaal is het platform waar professionals en overheid collectief werken aan de circulaire ontzorging van (riool)gemalen in Nederland. We richten ons op de hoogst haalbare mate van hergebruik met verankering van SROI.

Dia1

Circulariteit

Hoogste mate van circulariteit per product

Investering

Reductie investering nieuwe producten

SROI

Sociaalwerk, opleiding en herintegratie

Van advies naar praktijk in 4 stappen

Circogemaalnr 1 wit

Inventarisatie

van de projectscope

Circogemaalnr 2 wit

Inzamelen

op locatie per categorie

Circogemaalnr 3 wit

Sorteren & Inspecteren

a.d.v. stoplicht methode

Circogemaalnr 4 wit

Conditioneren

met hoogste circulariteit

Transparantie in bereikte resultaten

Iedere aangesloten partner heeft toegang tot het het online rapportage platform Circoreport. Afhankelijk van de gedefinieerde projectscoop worden alle details per product categorie op transparante wijze inzichtelijk gemaakt.

Circogemaal rapportage