Sustainable Development Goals (SDG's)

Circogemaal sdg


Wij bieden SDG impact, door te investeren in de toekomst

Circogemaal sdg 8

SDG 8 – Eerlijk werk en economische groei

Circogemaal sdg 10

SDG 10 – Ongelijkheid verminderen

De nieuwe circulaire economie creëert ongekende kansen voor werkgelegenheid, met name in onze technische sector waar hergebruik en revisie de nieuwe norm zijn. Vakmanschap is hierbij cruciaal en draagt direct bij aan de bevordering van waardig werk en economische groei. Samen met onze aangesloten platformpartners leveren we kwaliteit en maatwerk door de inzet van vakmanschap bij ieder project.

Een circulaire economie draagt bij aan het verminderen van ongelijkheid door inclusieve werkgelegenheidskansen te creëren. Door middel van ons SROI-programma, met bijbehorende sociale werkplaatsen, stellen we de mens centraal. Wij geven degenen die dit nodig hebben een extra zetje in de rug door concrete werkvoorzieningen en, nog belangrijker, begeleiding bij hun terugkeer naar een betaalde baan.

Circogemaal sdg 11

SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen

Circogemaal sdg12

SDG 12 – Verantwoorde consumptie en productie

Circulariteit helpt steden, waterschappen en gemeenten om efficiënter om te gaan met de technische middelen van rioolgemalen, afval te verminderen en de leefomgeving te verbeteren. Wij stimuleren innovatieve benaderingen van stedelijke planning en infrastructuur door de focus te leggen op duurzaamheid.

Een kernprincipe van de circulaire economie is het verminderen van verspilling en het bevorderen van duurzame consumptie en productie. Circogemaal neemt collectief verantwoordelijkheid door gemeenten en waterschappen praktisch te ondersteunen in de levensduurverlenging van gemalen. We stimuleren ook fabrikanten tot circulair ontwerpen en verwerken van oude producten.

SDG’s helpen wereldwijd de duurzame ontwikkeling te bevorderen en armoede te verminderen.
Circogemaal legt de focus op de 6 meest relevante doelen m.b.t. gemalen

Circogemaal sdg13

SDG 13 – Klimaatactie

Circogemaal sdg17

SDG 17 – Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Circulair handelen vermindert niet alleen de behoefte aan nieuwe grondstoffen maar ook de uitstoot van broeikasgassen gerelateerd aan nieuwe goederenproductie. Circogemaal geeft hier praktische invulling door het hergebruiken van bestaande producten, compleet of als monostroom, direct door de fabrikant. Zo dragen we bij aan klimaatactie.

Het bevorderen van de circulaire economie vereist samenwerking tussen overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Circogemaal fungeert als het circulaire platform dat al deze partijen samenbrengt. Door middel van centrale regie geeft het platform concrete invulling aan het behalen van de genoemde Sustainable Development Goals (SDG) doelen.