Social Return on Investment (SROI)

Circogemaal werkplaats


Wij investeren in mensen, samen investeren we in hun toekomst

Leidraad inclusieve werkgelegenheid

SROI gaat verder dan puur economische cijfers. Het meet de sociale waarde die wij collectief met onze projecten creëren door te investeren in werkgelegenheidstrajecten voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. We helpen gemeenten en waterschappen concreet en meetbaar door deze maatschappelijke verandering te stimuleren in gemaalgerelateerde projecten.

Van achterstand tot arbeidsmarkt

Mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt omvatten personen met fysieke of mentale beperkingen, langdurig werklozen, ex-gedetineerden en anderen die onze ondersteuning nodig hebben. Ons doel is om met ieder project een bijdrage te leveren aan deze cruciale maatschappelijke uitdagingen en deze individuen de kans te bieden hun volledige potentieel te benutten.

Welvaart wordt niet alleen gemeten in financiële termen, maar ook in sociale waarde en impact.
Een krachtig instrument dat deze waarden combineert is Social Return on Investment (SROI).

Leerbanen als springplank naar succes

Wij bieden daarom kandidaten leertrajecten aan, die een cruciale rol spelen in het empoweren van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Deze trajecten bieden de kans om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, werkervaring op te doen en persoonlijke groei te realiseren. Door SROI-metingen toe te passen, maken we de impact van deze programma’s transparant per project.

Terugkeer naar technisch werk

Met een schrijnend tekort aan technisch personeel, biedt de technische sector talloze kansen voor onze kandidaten. De ultieme sociale impact is hierbij de succesvolle terugkeer naar een betaalde functie binnen de technische sector. We faciliteren dit door hen actief in contact te brengen met ons uitgebreide netwerk van platformpartners, fabrikanten, gemeenten en waterschappen.