Aanpak

Circogemaal routekaart stoplicht


Onze circulaire routekaart, de weg naar duurzame gemalen

Circulaire routekaart met stoplicht methode

Aan de hand van onze circulaire routekaart volgen we vijf cruciale stappen. We maken hierbij gebruik van circulaire stoplichten per productcategorie van een gemaal, waarbij we de technische, sociale en financiële randvoorwaarden hiervoor vastleggen.

Stap 1 – Inventarisatie van de projectscope

De eerste en belangrijkste stap in het proces is een grondige inventarisatie van de projectscope  voor het vaststellen van de circulaire routekaart. Dit omvat onder andere het identificeren van de specifieke doelstellingen, de benodigde middelen en het vaststellen van een duidelijk tijdspad. 

Met de circulaire routekaart verstrekken wij transparantie in de werkwijze en rapportage van behaalde 

ecologische, sociale en financiële doelen.

Stap 2 – Inzamelen op locatie per categorie

Stap 3 – Sorteren aan de hand van onze stoplichtmethode

Na het definiëren van de circulaire routekaart is het tijd om producten op locatie in te zamelen. Een goede afstemming met alle partijen is hierbij van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de inzameling efficiënt en milieuvriendelijk verloopt.

Zodra de producten zijn gecollecteerd, volgt het registreren en sorteren in onze sociale werkplaatsen. Aan de hand van de circulaire routekaart met bijbehorende stoplichten is het nu duidelijk hoe de route per product wordt vervolgd. Een technische inspectie kan hier onderdeel van uitmaken.

Circogemaal werkplaats

Stap 4 – Conditioneren met hoogste circulariteit

Circogemaal rapportage

Stap 5 – Rapporteren behaalde resultaten

Nu duidelijk is welke route ieder product gaat volgen, is het tijd om ze circulair te conditioneren. Het maximaliseren van de levensduur staat hierbij voorop, zowel als compleet product (reuse, repair, refurbish) of door hergebruik als grondstoffen (remanufacture) voor de productie van nieuwe producten.

De laatste stap in ons proces is het opstellen van een gedetailleerd rapport. Dit rapport dient als documentatie van de duurzaamheidsinspanningen, inclusief SROI-uren. Het biedt ook inzicht in de prestaties van het project ten opzichte van de gestelde doelen.