Circulair


Samen werken we aan een circulaire toekomst,
en verbeteren de CO2 prestaties

Circulaire missie

Circogemaal gelooft in de collectieve kracht van circulariteit als de route naar een betere toekomst. We dragen actief bij aan een wereld waarin materialen slim worden hergebruikt, afval wordt geminimaliseerd en de planeet wordt beschermd voor toekomstige generaties. Ons platform vormt de spil in deze missie, en we nodigen u uit om met ons samen te werken aan het verbeteren van de CO2-prestaties en het verminderen van het gebruik van virgin materialen.

 

2050

Helaas staan we momenteel nog ver af van het bereiken van de doelstellingen van 2050 van de regering. Onze huidige economische systemen zijn nog grotendeels lineair, wat betekent dat grondstoffen worden gewonnen, verwerkt tot producten en uiteindelijk worden weggegooid. Dit leidt tot aanzienlijke verspilling en milieuproblemen, zoals uitputting van natuurlijke hulpbronnen en toenemende afvalbergen.

Een van onze belangrijkste doelen is het verbeteren van de CO2-prestaties van gemalen 
 
en streven we samen met onze partners naar gemaalcomponenten te hergebruiken.

Duurzame samenwerking

Ons circulaire platform is de plek waar gemeenten, waterschappen en aangesloten partners samenkomen om duurzame oplossingen te vinden en onder centrale regie de hoogste mate van circulariteit te behalen. We delen kennis en wisselen ideeën uit, bundelen de expertise van onze partners en werken samen aan rioolgemaalprojecten die de grenzen van circulariteit verleggen.

10R ladder in de praktijk

Afhankelijk van de technische staat van de componenten en de huidige regelgeving verschillen de mogelijkheden van hergebruik per component. Daarnaast zijn er legio aanvullende randvoorwaarden die bepaald moeten worden, en daarom volgen we een circulaire routekaart. Aan de hand van circulaire stoplichten bepalen we welke trede van de 10R-ladder per product behaald kan worden. Circogemaal richt zich met name op de treden 3 tot 9.